Förändras vår musiksmak genom åren?

Frågan om vår musiksmak förändras med åren har diskuterats fram och tillbaka. Det är ingen enkel fråga och det finns inget ett enkelt svar. Det första man måste konstatera är att det självklart är högst personligt om musiksmaken förändras med tiden eller inte. Det finns de som har lyssnat på samma musik genom hela livet och det finns de som helt har bytt musiksmak när de blivit äldre. Frågan är då hur svaret ser ut om man försöker att generalisera? Hur mycket förändras en persons musiksmak med åren i genomsnitt? De frågorna ska vi diskutera nedan.

Många människor byter aldrig musiksmak

Studier visar att Många äldre lyssnar på liknande musik som de växte upp med. Det här antyder alltså att vår musiksmak inte skulle förändras så särskilt mycket trots att åren går. Betyder det att vår musiksmak snarare är något vi fått genom arv än genom den miljö vi växt upp i? Det är så klart omöjligt att svara på men slutsatsen är inte särskilt långsökt. Men det kan också vara så att många människor har positiva och ljusa minnen från barndomstiden och ungdomstiden och att man därför även på äldre dagar trivs med att lyssna på samma musik som man gjorde då.

Många människors musiksmak förändras med tiden

Samtidigt finns det människor som helt byter musiksmak när de blir äldre. Det finns de som lyssnade på hårdrock som unga men som börjar lyssna på dansband när de blir pensionärer. Kanske är det så att man gärna vill lyssna på musik som man känner passar in i det liv man lever. Som ung är man ofta aktiv och ute efter äventyr. Då tilltalas man kanske mer av snabb och hård musik. När människor blir äldre vill de gärna sakta ner på tempot och få tid till eftertanke. Då är det kanske så att man tilltalas mer av lite lugnare och stillsammare musik.